Μηχανήματα και Τεχνολογία

H Markou Leathers συνεχώς ανανεώνει την παραγωγή της με νέα μηχανήματα. Αυτό μας επιτρέπει να υλοποιούμε νέες ιδέες και να βελτιώνουμε την αποδοτικότητα μας.

Η έρευνα, τα τεχνολογικά συστήματα καθώς και ο εξοπλισμός που έχουμε αποκτήσει από αναγνωρισμένες εταιρείες του εξωτερικού, διασφαλίζουν τις υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και καθιστούν την Markou Leathers ως μια εταιρεία με δυνατότητα να επενδύει συνεχώς στην καινοτομία και να αυξάνει με αυτό τον τρόπο την παραγωγικότητα και τις πωλήσεις της.