Προϊόντα

Wet blue


Δέρματα κατεργασμένα σε χρώμιο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, τα οποία πωλούνται σε υγρή κατάσταση.


 • Χοιρινά σε μορφή wet blue
 • Πρόβατα σε μορφή wet blue

Chrome-free


Δέρματα που έχουν υποστεί κατεργασία χωρίς χρωμιούχα υλικά, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία και πωλούνται σε υγρή κατάσταση.


 • Χοιρινά χωρίς χρώμιο
 • Πρόβατα χωρίς χρώμιο

Crust leather (Δέρματα σε μορφή crust)


Δέρματα που έχουν κατεργαστεί (με ή χωρίς χρωμιούχα υλικά) και βαφτεί, χωρίς όμως να φινιριστούν.


 • Χοιρινά σε μορφή crust
 • Πρόβατα σε μορφή crust

Φόδρα φινιρισμένη


Ευρεία γκάμα δερμάτων που έχουν φινιριστεί σε διάφορα χρώματα και υφές, κατάλληλα για υποδήματα.


 • Χοιρινή φόδρα φινιρισμένη
 • Φόδρα από πρόβατο φινιρισμένη

Chrome-free φόδρα φινιρισμένη


Ευρεία γκάμα δερμάτων χωρίς χρωμιούχα υλικά που έχουν φινιριστεί σε διάφορα χρώματα και υφές, κατάλληλα για υποδήματα.


 • Χοιρινή φόδρα φινιρισμένη
 • Φόδρα από πρόβατο φινιρισμένη

Κρούτα


Δέρμα που προέρχεται από την κάτω πλευρά του χοιρινού, κατάλληλο για υποδήματα.


 • Χοιρινή Βαρελιαστή
 • Χοιρινή Φινιρισμένη

Nubuck


Δέρματα που έχουν τροχιστεί στην πλευρά του προσώπου.


 • Χοιρινά Nubuck